Jørn Hilme-stemnet blir arrangert av Valdres Folkemusikkarrangement AS (VFAS), eit selskap med ideell formålsparagraf heileigd av Valdres Folkemusikklag (VFL).

Foto: Anne-Marte Før

Valdres Folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
Org.nr: 893 901 442

Ingvild Lie, dagleg leiar
post@hilme.no | 992 95 056

Ådne Geicke Kolbjørnshus, ansvarleg for kurs og arrangement 
post@strunkeveko | 472 54 646 

Kultivator, Folkedans Innlandet
mette@kultivator.no | 913 68 956 

Kyrre Strand, styreleiar VFAS
kmrstrand@gmail.com | 932 13 142