Jørn Hilme-stemnet blir arrangert av Valdres Folkemusikkarrangement AS (VFAS), eit selskap med ideell formålsparagraf heileigd av Valdres Folkemusikklag (VFL).

Foto: Anne-Marte Før

Valdres Folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
Org.nr: 893 901 442

Knut Aastad Bråten, dagleg leiar
post@hilme.no | 907 68 797

Frank Henrik Rolland, ansvarleg for kurs og arrangement 
post@hilme.no | 906 32 556

Knut Aastad Bråten, Folkedans Innlandet
post@hilme.no | 907 68 797

Kyrre Strand, styreleiar VFAS
kmrstrand@gmail.com | 932 13 142