Jørn Hilme-stemnet blir gjennomført av to tilsette, ei hovudnemnd og uvurderleg innsats frå mange frivillige. 

Foto: Anne-Marte Før

Jørn Hilme–stemnet
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
www.hilme.no  

Ingvild Lie, festivalsjef
post@hilme.no | 992 95 056

Ådne Geicke Kolbjørnshus, kursansvarleg Strunkeveko,  Ministrunken og Mikrostrunken
post@strunkeveko.no | 472 54 646  

Hovudnemnd i 2024
Billettnemnd
E-post | mobil

Tryggleik- og vaktnemnd
Oddrun Hegge
oddrun.hegge@gmail.com | 971 76 868

Festivalkontor
Hanne Lykkja
hlykkja@gmail.com | 482 72 152

Matnemnd
E-post | mobil

Kursnemnd
Sissel Bolstad
sissel.bolstad16@gmail.com | 958 76 128

Tevlingsnemnd
Marianne Granheim Trøyflat
marianne.gt@gmail.com | 988 18 871

Premienemnd
Ruth Karin Beitohaugen Granli 
rk.bk@hotmail.com | 901 91 813

Festivalcamping
Ivar K. Hemsing
ikhemsing@gmail.com | 481 28 610

Teknisk nemnd
E-post | mobil