Jørn Hilme-stemnet blir gjennomført av to tilsette, ei hovudnemnd og uvurderleg innsats frå mange frivillige. 

Foto: Anne-Marte Før

Jørn Hilme–stemnet
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
www.hilme.no  

Knut Aastad Bråten, festivalsjef
post@hilme.no  | 907 68 797 

Frank Henrik Rolland, kursansvarleg Strunkeveko,  Ministrunken og Mikrostrunken
post@hilme.no  | 906 32 556  

Hovudnemnd i 2023
Billettnemnd
Kyrre Strand
kyrre.strand@fremtind.no | 932 13 142

Tryggleik- og vaktnemnd
Oddrun Hegge
oddrun.hegge@gmail.com | 971 76 868

Festivalkontor
Hanne Lykkja
hlykkja@gmail.com | 482 72 152

Matnemnd
Siri Sørfonden
sirisorfonden@gmail.com | 992 78 437

Kursnemnd
Sissel Bolstad
sissel.bolstad16@gmail.com | 958 76 128

Tevlingsnemnd
Marianne Granheim Trøyflat
marianne.gt@gmail.com | 988 18 871

Premienemnd
Ruth Karin Beitohaugen Granli 
rk.bk@hotmail.com | 901 91 813

Festivalcamping
Ivar K. Hemsing
ikhemsing@gmail.com | 481 28 610

Teknisk nemnd
Gunnar Bratrud
gunnar@bratrud.no | 405 23 464 

Pyntenemnd
Tone Voldhaug
tvoldhaug@hotmail.com | 992 33 979