Jørn Hilme-stemnet blir gjennomført av to tilsette, ei hovudnemnd og uvurderleg innsats frå mange frivillige. 

Foto: Anne-Marte Før

Jørn Hilme–stemnet
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
www.hilme.no  

Knut Aastad Bråten, festivalsjef
post@hilme.no  | 907 68 797 

Frank Henrik Rolland, kursansvarleg Strunkeveko,  Ministrunken og Mikrostrunken
post@hilme.no  | 906 32 556  

Hovudnemnda
Billettnemnd
Kyrre Strand
kyrre.strand@fremtind.no | 932 13 142

Tryggleik- og vaktnemnd
Silje Helland
silje.hjellemarken@gmail.com | 416 26 738

Festivalkontor
Hanne Lykkja
hlykkja@gmail.com | 482 72 152

Matnemnd
Inger Sølvi Lunde
islunde@online.no | 952 10 780

Teknisknemnd
Roar Aasen
Roaase2@online.no | 919 96 580

Kursnemnd
Tone Ranheim
tone@nhage.com | 909 74 186

Tevlingsnemnd
Marianne Trøyflat
marianne.gt@gmail.com | 988 18 871

Premienemnd
Ruth Karin Beitohaugen Granli 
rk.bk@hotmail.com | 901 91 813

Festivalcamping
Ivar K. Hemsing
ikhemsing@gmail.com | 481 28 610