Presse er hjarteleg velkomen til Jørn Hilme-stemnet!


  • Presseakkreditering gis til redaksjonar som skal produsere redaksjonelt innhald om arrangementa våre. 
  • Akkreditering og nødvendig informasjon blir delt ut på festivalkontoret på Valdres Folkemusem. 
  • Pressebilete finn du til fri bruk på Flickr-sida vår. Ta kontakt om du ynskjer andre bilete.
  • For andre nyheiter, sjekk facebook.com/hilme.no.   

Førespurnad om pressemateriell, pressemeldingar, presseakkreditering og anna, kontakt: Ellen Persvold, dagleg leiar, post@hilme.no | 61 36 46 71