Friske opp att gamle kunster?


Jørn Hilme-stemnet har ei rikhaldig kurspakke i spel og dans. Velkomen til landets beste sommarkurs for vaksne!

Foto: Anne Marte Før

Information in english

På Jørn Hilme-stemnet møtest publikum og artistar på tvers av generasjonar. Difor legg vi til rette for gode rekrutteringstiltak for vaksne i både spel og dans. Vi tilbyr kurs for vidarekomne og for dei som er heilt ferske. Mange er interesserte i å lære meir av noko dei begynte på i ungdomen, og somme er ute etter eit miljø der dei kan finne andre med same interesse.

Vi tilbyr kurs i tradisjonar som høyrer heime i Valdres, men òg tradisjonar frå andre delar av landet. I sommar kan du lære valdresspringar, bonde, gamaldans, pols, munnharpe, langeleik, toradar, hardingfele, bukkehorn og slåttetralling. Kursdagane under Jørn Hilme-stemnet involverer dei fremste lærarkreftene innanfor dei ulike sjangrane.

Program:

ONSDAG 10. JULI
15.30 Kursa byrjar med samling og fordeling i grupper
17.30 Kursa ferdige

TORSDAG 11. JULI
14.00 Kurs
16.00 Kafepause med enkel servering
17.00 Kurs
18.00 Kursa ferdige

FREDAG 12. JULI
10.00 Kurs
12.00 Kursa ferdige
12.30 Konsertforedrag med folkemusikkarkivar Frank Rolland

Fakta om kursa:

  • Når: 10. juli–12. juli
  • Kvar: Valdres Folkemuseum, Fagernes
  • Pris: 1100 kr – som inkluderer servering torsdag, konsertar onsdag, torsdag og fredag

Velkomen til å lære noko nytt!

 

Onsdag 10. juli


15.30

Kurs i valdresspringar nybyrjarar
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i valdresspringar vidarekomne
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i bukkehorn
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i gamaldans og pols
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i hardingfele
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i langeleik
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i toradar
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i slåttetralling
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i munnharpe
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes

15.30

Kurs i bonde
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes