Solefallskonsert


Ein gong i året blir det  vesle stølslaget Jaslangen i Valdres vestfjell fylt av eit tusentals menneske. Med Hemsedalsfjella som bakteppe finn ein seg til rette i lyng og vier for å få med seg årets beste kombinasjon av musikk og natur.

Solefallskonserten på Jaslangen har vorte ein av HILME sine store publikumssuksessar, med god grunn.

Du kan kjøre eigen bil, men tenk gjerne på miljøet og hopp på bussen som vi set opp. Området er elles særs veleigna for sykkel om du ikkje er langvegsfarande.

Du får også kjøpt god stølskost som du kan nyte i lag med musikken og naturen.

I år er det Kim Rysstad med band som kjem til Jaslangen og du lesa meir om, og kjøpe billettar til konserten her.

Velkomen!