Vor Suplicas


Vegar Vårdal, Mari Midtli og Oddrun Lilja.

Vor Suplicas – vår bøn, framførast som eit musikalsk landskap med nykomponert musikk til handskrivne songtekstar frå 1700-talet. Østen Kjørren (1722–1805) var husmann og treskjerar frå Heidal i Gudbrandsdalen. Det er han som har skore altertavla i Hegge stavkyrkje.

Kjørren skreiv og salmar som han samla i ei lita bok og det er desse tekstane som er utgangspunktet for konserten. Musikarane er Vegar Vårdal – feler, Mari Midtli – song og Oddrun Lilja – gitar.

  • Inngang kr 200
  • UngINN-pris kr 50 (for alle mellom 13 og 21 år)
  • Gratis for dei under 13 år
  • Konserten er støtta av Norsk kulturfond
  • Arr: Hilme året rundt

KJØP BILLETT »

Hilme året rundt
Start: Måndag 23. mai kl. 19.00
Stad: Hegge stavkyrkje, Øystre Slidre
Pris: 200 kr