Småfolk 4: Sumarkveld for Småfolk!


Aktivitetar for ungar med Stein Villas flisespikkeri og andre aktivitetar i ei eigen Småfolk-stogo. Medan dei vaksne dansar seg glade kan borna hygge seg på ein tilrettelagt arena.

Småfolk – ei rekke aktivitetar og konsertar for born under HILME-veka!

 

Småfolk
Start: Fredag 10. juli kl. 19.30
Stad: Småfolkteltet, Valdres folkemuseum
Pris: Gratis for ungar. Inkludert i kveldsbillett fredag for vaksne.