Småfolk 1: «Kvitebjørn kong Valemon»


Bli med på eventyr!

Foto: David Zadig

Kvitebjørn Kong Valemon er eit av dei kjære folkeeventyra våre, her fortalt på ein ny måte. I denne forteljarframsyninga inviterer skodespelar Thea Borring Lande til ei nær og spannande reise for ungane, som sjølv får vere med å hjelpe kongsdottera på reisa.

For det handlar om ei kongsdotter. I eventyret strekk ho seg ut frå si trygge sfære for å undersøke ein draum. I draumen – og eventyret – møter ho Kvitebjørn, men noko kjem heile tida imellom dei. Kongsdottera kjempar med kløkt og klør og må ta i bruk alle evnene sine.

I framsyninga får borna mellom anna lære ei reiseregle, som dei får vere med på fleire gonger. Når anledninga byr seg får dei også hjelpe kongsdottera på ferda, gjennom enkle, morosame rørsler, eller gjennom fantasien.

Framsyninga varar i cirka 30 minutt. Passar for born frå tre år.

Av og med: Thea Borring Lande
Regikonsulent og rekvisitør: Anne Lande

Småfolk
Start: Onsdag 12. juli kl. 14.30
Slutt: Onsdag 12. juli kl. 15.30
Stad: Valdres Folkemuseum/Fagernes
Pris: Gratis