Barndom i folkemusikkland


Fleire generasjonar ber med seg sommarminne fylt av musikk og danserytmar, leik og læring mellom dei gamle stovene på Valdres Folkemuseum.

Læring og trivsel går hand i hand når røynde lærarar møter borna med kunnskap og kreativ glede. Jørn Hilme-stemnet har samla familie- og barnekonsertane under tittelen Småfolk. I tillegg tilbyr vi kursa Mikrostrunken (3–5 år), Ministrunken (6–10 år), og Strunkeveko (11–20 år).

Velkommen, born og unge!

 

Onsdag 13. juli


14.30

Småfolk 1: Spelejenta
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Torsdag 14. juli


14.00

Småfolk 2: Avslutningskonsert for Ministrunken
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Fredag 15. juli


12.00

Småfolk 3: Stein Villas flisespikkeri
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Laurdag 16. juli


12.00

Småfolk 4: Spelejenta
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

13.00

Småfolk 5: Reir
Stad: Vesleøya i Strondafjorden, Fagernes

19.00

Småfolk 6: Stein Villas flisespikkeri
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes