Kurs i laling


«Stemma mi» er eit kurs i laling der ein utforskar eiga stemme. 

Laling er ein lokketeknikk som blei brukt på stølen i gamle dagar. Kvar budeie lokka og lala på sin eigen måte, og denne særeigne songen kan også gje uttrykk for sinnstemninger og personlegdom.

Karin Kolterud har fordjupa seg i både sangteknikken og kva lalinga uttrykkjer. Ta med deg nysgjerrigheita di og den stemma du har og bli med på lalekurs!

Tidspunkt: 
Torsdag 9. juli kl. 14.00–16.30
Fredag 10. juli kl. 11.00–13.30

Instruktør: Karin Kolterud

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 14.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 13.30
Stad: Valdres Folkemuseum
Pris: 400 kr

Kurs i Valdresspringar for nybyrjarar


Valdresspringaren er kjent som ein frisk og kraftfull dans. Eit kurs vil gje deg grunnlaget for det aller viktigaste; nemleg å danse på fest!

For alle som vil lære dei grunnleggande elementa i valdresspringaren. Du melder deg enkelt på via billettknappen på denne sida. 

Tidspunkt:
Onsdag 8. juli, kl. 15.30–17.30
Torsdag 9. juli, kl. 14.00–17.00
Fredag 10. juli, kl. 11.00–14.00

Instruktørar: Kjem seinare
Spelemann: Kjem seinare

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Onsdag 8. juli kl. 15.30
Slutt: Fredag 10. juli kl. 14.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 600 kr

Kurs i valdresspringar for vidarekomne


For alle som har dansa springar før og meistrar takt og grunnsteg i valdresspringaren. Her får du påfyll og inspirasjon til å lære valdresspringaren endå betre med fokus på detaljar, heilskap, musikalitet og generell danseteknikk.

Torsdag blir det dansekonfekt frå arkivet med Jørgen Trøen og Stian Roland. 

Tidspunkt:
Torsdag 9. juli, kl. 14.00–17.30
Fredag 10. juli, kl. 11.00–14.00

Instruktørar: Stian Roland og Tone Voldhaug
Spelemann: Kjem seinare

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 14.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 14.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 400 kr

Kurs i folkesong


Syng deg glad!

Folkesongen har vandra i tusenar av år, kryssa hav og landegrenser, snirkla seg ned i dalar og fjordarmar. Songar med særeigne historier, skeive tonar og krullingar har overlevd i stemmebanda til dei som syng, generasjon etter generasjon. 

På kurset vil du få betre kjennskap til den tradisjonelle songstilen, og sjølv bli ein del av den lange lekkja som ber songen vidare!

Velkommen på kurs!

Tidspunkt: 
Torsdag 9. juli kl. 14.00–16.30
Fredag 10. juli kl. 11.00–14.00

Instruktør: Camilla Granlien

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 14.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 14.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 400 kr

Kurs i langeleikspel


Langeleik + Valdres = Sant

I Valdres finn vi ein ubroten langeleiktradisjon som går fleire hundreår tilbake. Medan langeleiken tidlegare vart rekna som eit kvinne-instrument, ser vi i dag at den blir teke i bruk i stadig nye samanhengar, av musikarar frå ulike sjangrar som utfordrar både teknikk og spelestil. HILME er stolte over å løfte fram langeleiken til ein plass i sola; saman med deg!

Kurset passer for alle som spelar eller har spelt langeleik og ynskjer påfyll og inspirasjon til å halde fram.

Tidspunkt: 
Onsdag 8. juli, kl. 15.30–18.00
Torsdag 9. juli, kl. 14.00–16.30
Fredag 10. juli, kl. 11.00–14.00

Instruktør: Marit Steinsrud

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Onsdag 8. juli kl. 15.30
Slutt: Fredag 10. juli kl. 14.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 600 kr

Kurs i munnharpe


Munnharpa; eit lite verdsinstrument.

Munnharpa er truleg eit av verdas eldste instrument og har sitt opphav i Asia, men har spreidd seg over store delar av verda. Her til lands er munnharpa ein viktig del av den folkemusikalske tradisjonen, og den vesle harpa med den store lyden er meir populær enn nokon gong. 

Kurset passer for deg som har lyst til å få betre kjennskap til munnharpespel.

Velkommen på kurs!

Tidspunkt: 
Torsdag 9. juli kl. 14.00–16.30
Fredag 10. juli kl. 11.00–14.00

Instruktør: Kenneth Lien

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 14.00
Slutt: Fredag 10. juli kl. 14.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 400 kr

Ferskfolk


Ferskfolk er eit introduksjonskurs for deg som er heilt blank på folkemusikk!

Har du ikkje hengt heilt med i dei siste oppdateringane innanfor folkemusikk og folkedans? Kanskje du aldri har høyrt på folkemusikk, eller sett eit hattespark på nært hald? Ferskfolk er eit kurs for deg som ynsker litt kunnskap og innside-informasjon om musikken, dansen og miljøet. Folkemusikar, folkedansar og heiltidsentusiast Vegar Vårdal vil ta deg med inn i folkemusikkverda, og når du er ferdig med desse to timane så har du heilt klart nokre triks på lager til neste nattsprell eller månadens quiz-runde på pøbben.

Oppmøte ved festivalkontoret!

Kurset gir også inngang på museet laurdag kveld. 

Tidspunkt:
Laurdag 11. juli kl. 16.00–18.00

Instruktør: Vegar Vårdal

KJØP BILLETT »

Kurs
Start: Laurdag 11. juli kl. 16.00
Slutt: Laurdag 11. juli kl. 18.00
Stad: Valdres folkemuseum
Pris: 300 kr. Gir også inngang på museet laurdag kveld.

Seminar: «Hilme 6.0 – Tradisjon og modernitet»


Kva slags straumar påverker ein tradisjon? Og kva element av ein tradisjon blir fokusert, brukt eller oversett til ulike tider sett i lys av ein festival eller speltradisjon? 

Innleiing og samtale ved Ånon Egeland, Audun Stokke Hole, Ole Aastad Bråten og Ingar Ranheim. Festsalen / Valdres Folkemuseum

Ånon Egeland er ein leiken tradisjonalist på hardingfele og munnharpe med abnorm kunnskap om spel på gamlemåten. Han er også førsteamaniensus ved Universitetet i Sørøst Norge.

Audun Stokke Hole er musikar, DJ og redaktør for magasinet Folkemusikk. 

Ingar Ranheim er ein nasjonal kapasitet innanfor danse- og tradisjonsformidlinga, og blir av mange halde fram som stordansar både i springar og halling. 

Ole Aastad Bråten er dansar, langeleikspelar og direktør ved Valdresmusea.

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 12.00
Slutt: Torsdag 9. juli kl. 14.00
Stad: Festsalen, Valdres folkemuseum
Pris: Gratis

Dansekonfekt frå arkivet


med Jørgen Trøen og Stian Roland

Jørn Hilme-stemnet er kjent som den store og intime dansefestivalen. Her kan du lære meir om dans!

Jørgen Trøen i samtale med Stian Roland. 

Stian Roland er ein dansar med eit stort spekter av stilartar og tradisjonar. Han har vore ein viktig skikkelse for å bygge opp både halling og pardansmiljø i Valdres, og har vunne landskappleiken i dans hardingfele klasse A fleire gonger. Stian er instituttleiar ved Universitetet i Sørøst-Norge avd Rauland. 

Deltakarane på dansekursa under HILME vil delta på arrangementet, men Dansekonfekt frå arkivet er også ope for andre interesserte tilhøyrarar.

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 16.30
Stad: Festsalen, Valdres folkemuseum
Pris: Gratis

Utstillingsopning – «Folk på HILME»


Eva Karlsson sine foto viser moderne menneske gjennom alderdomleg teknikk og på alderdomleg materiale. Dette gjev eit perspektiv på notid og fortid, slik også festivalen er ein moderne festival med utgangspunkt i gamle tradisjonar, og der tradisjonar brytast opp mot straumar i notida. Med våtplate-teknikken hentar vi opp att tidskoloritten frå Jørn Hilme si tid. 

«Folk på HILME» er ei samling portrett av festivalpublikummarar, festivalartistar, spelemenn, dansarar, gamle, unge, lokale heltar, tilreisande. Portretta blei tatt under Jørn Hilme-stemnet i 2019.

Mennesket si sjel – om våtplateteknikken

Kollodium våtplate er ein fotografisk teknikk som opprinnelig vart brukt i perioden 1851–1880. Ei glass- eller metallplate blir sett inn med kjemikaliar og dyppa i sølvbad. Plata må så eksponerast og fremkallast innan 10–15 minutt medan kjemikaliane framleis er våte. Fotografen må altså preparere og framkalle plata der bildet blir fotografert, og må ha med seg kjemiske preparater og mørkeromstelt ut i felten. I gamle dagar var det ikkje uvanleg at fotografen hadde 25 hestar for å frakte alt utstyr under ein ekspedisjon! 

Denne gamle teknikken gjev lang ekponeringstid. Den som skal portretterast må difor sitje stille ganske lenge, ofte i 5–20 sekunder. Den naturlege konsekvensen er at menneska blir svært alvorlege, rolege og seriøse og på bileta. Dette gjev kanskje eit meir sannferdig bilete av personen enn eit moderne foto teke med 1/1000 sekunds eksponeringstid der ansiktsuttrykket i større grad er ei fasade. Ein seier ofte at ein fangar mennesket si sjel med våtplateteknikken. Metoden med å helle kjemikalier på plata for hand i kvart produksjonssteg, skapar også ofte artefakter som gjer at bileta får eit tydelegare preg av handverk. 

Grafikar og fotograf Eva Karlsson, er busett i Stockholm og har spesialisert seg på våtplateteknikken som ho har lært av John Coffer i USA. Ho jobbar også digitalt, men føretrekk den gamle teknikken, grunna handverksaspektet, og fordi ein får så sterke portrett av menneske på denne måten. Det er truleg under 30 personar som brukar våtplateteknikken aktivt i Norden idag. 

Kurs
Start: Torsdag 9. juli kl. 17.30
Stad: Galleri Perrongen, Fagernes
Pris: Gratis

Festivalutstilling – «Folk på HILME»


Eva Karlsson sine foto viser moderne menneske gjennom alderdomleg teknikk og på alderdomleg materiale. Dette gjev eit perspektiv på notid og fortid, slik også festivalen er ein moderne festival med utgangspunkt i gamle tradisjonar, og der tradisjonar brytast opp mot straumar i notida. Med våtplate-teknikken hentar vi opp att tidskoloritten frå Jørn Hilme si tid. 

«Folk på HILME» er ei samling portrett av festivalpublikummarar, festivalartistar, spelemenn, dansarar, gamle, unge, lokale heltar, tilreisande. Portretta blei tatt under Jørn Hilme-stemnet i 2019.

Mennesket si sjel – om våtplateteknikken

Kollodium våtplate er ein fotografisk teknikk som opprinnelig vart brukt i perioden 1851–1880. Ei glass- eller metallplate blir sett inn med kjemikaliar og dyppa i sølvbad. Plata må så eksponerast og fremkallast innan 10–15 minutt medan kjemikaliane framleis er våte. Fotografen må altså preparere og framkalle plata der bildet blir fotografert, og må ha med seg kjemiske preparater og mørkeromstelt ut i felten. I gamle dagar var det ikkje uvanleg at fotografen hadde 25 hestar for å frakte alt utstyr under ein ekspedisjon! 

Denne gamle teknikken gjev lang ekponeringstid. Den som skal portretterast må difor sitje stille ganske lenge, ofte i 5–20 sekunder. Den naturlege konsekvensen er at menneska blir svært alvorlege, rolege og seriøse og på bileta. Dette gjev kanskje eit meir sannferdig bilete av personen enn eit moderne foto teke med 1/1000 sekunds eksponeringstid der ansiktsuttrykket i større grad er ei fasade. Ein seier ofte at ein fangar mennesket si sjel med våtplateteknikken. Metoden med å helle kjemikalier på plata for hand i kvart produksjonssteg skaper også ofte artefakter som gjer at bileta får eit tydelegare preg av handverk. 

Grafikar og fotograf Eva Karlsson, er busett i Stockholm og har spesialisert seg på våtplateteknikken som ho har lært av John Coffer i USA. Ho jobbar også digitalt, men føretrekk den gamle teknikken, grunna handverksaspektet, og fordi ein får så sterke portrett av menneske på denne måten. Det er truleg under 30 personar som brukar våtplateteknikken aktivt i Norden idag. 

Kurs
Start: Sundag 5. juli kl. 12.00
Slutt: Laurdag 11. juli kl. 16.00
Stad: Galleri Perrongen, Fagernes
Pris: Gratis