Halvgrå lærarkonsert


Strunkeveko har dei beste lærarane, og desse må få vise seg fram!

Foto: Anne-Marte Før

Strunkeveko har utvikla seg til å bli det største sommarkurset i folkemusikk og folkedans med nær 100 elevar kvart år. På Strunkeveko får elevane kunnig kursing av dei beste lærarane, og ikkje minst får dei venskap som varar livet ut, i eit stort og triveleg folkemusikkmiljø. I tillegg til at lærarane er gode, er dei ofte unge. Fleire av dei er profesjonelle utøvarar som har pedagogisk erfaring som instruktørar. Mange kan òg vise til sigrar frå Landskappleiken og Landsfestivalen.

Tema på Strunkeveko i år er knytt til namn på ulike felestille frå Valdres. Den vanlegaste måten å stille fela på i dag er oppstemt og låg bass, det er desse to felestillene ein høyrer oftast på konsertar, kappleikar og til dans. Kjeldematerialet viser at det før i tida vart brukt fleire felestille. Vi kan lese at «Gamle-Hagen», frå Myrkdalen i Vossestrand, spelte på i alt 24 felestille. Jørn Hilme frå Valdres var hakk i hel med heile 21 felestille.

Valdres er ein av tradisjonsområda der ein framleis spelar låttar på andre felestiller. Her er det låttar på halvgrått og grålysing, ljosblått og grønt, til dømes. Låttane på halvgrått blir spelt utpå natta, på den tida det byrjar å lysne, deretter kjem låttane på grålysing i grålysinga. På morgonkvisten treng ein gjerne litt ekstra kveik, og då stiller ein fela om på ljosblått.

Deltakarane på konsertane på Strunkeveko i år vil altså la seg inspirere av desse felestilla, og namna på dei. Det blir ein halvgrå lærarkonsert, sjokoladekappleik i grålysing og avslutningskonserten ljosblått.

Medverkande:
Elevane på Strunkeveko

KJØP BILLETT »

KJØP VEKEPASS »

Konsertar
Start: Sundag 9. juli kl. 19.30
Slutt: Sundag 9. juli kl. 21.00
Stad: Merket/Tisleidalen
Pris: 150 kr