Gjertruds Sigøynerorkester


Gjertruds Sigøynerorkester har sidan slutten av 80-talet spesialisert seg på sigøynarmusikk frå Aust-Europa og er det leiande sigøynarmusikkensemblet i Noreg i dag.

Foto: Pressefoto

Mykje skil dei reisande sin musikk frå vår eigen, men mykje er også likt. Kanskje det meste. Her er sterke lengslar, såre tonar, endelaus melankoli – og heftig og bestemt rytmikk. Sigøynarmusikken har i seg villskapen og det blikstille vatnet.

Gjertruds Sigøynerorkester har tileigna seg musikk i direkte møte og samarbeid med musikarar i Budapest i Ungarn, og samarbeider fast med Ernest Bangó, ein av Ungarns fremste cymbalistar. Musikken hentar inspirasjon og er ein miks av så mykje: kunstmusikk og populærmusikk, jazz og ikkje minst folkemusikk. Gjertruds Sigøynerorkester har turnert over store delar av Noreg og i Ungarn, dei har delteke på festivalar i inn- og utland og gjeve ut sju CD-ar.

Gjertruds Sigøynerorkester blir til under kunnig leiing av Gjertrud Økland.

Medverkande – i tillegg til Økland:
Georg Reiss, klarinett
Tom Karlsrud, akkordeon
Pål Thorstensen, bass
Trond Villa, fiolin
Helene Waage, cello

Gjertruds Sigøynerorkester er støtta økonomisk av Norsk kulturråd.

KJØP BILLETT »

Konsertar
Start: Onsdag 13. juli kl. 19.00
Slutt: Onsdag 13. juli kl. 20.00
Stad: Aurdal kyrkje, Aurdal
Pris: 300 kr