Folkemusikalsk busstur


Busstur rundt Strøndafjorden med Henning Andersen og Kjellbjørn Karsrud.

Foto: Eva Karlsson

Spelemennene Henning Andersen (f. 1677) og Kjellbjørn Karsrud (f. 1813) har samanlagt brukt over eit halvt hundreår på å leite i alle krikar og krokar etter tradisjonsstoff frå Valdres. Kva skjer når dei skal saumfara sin eigen heimkommune etter låttar og spelemannshistorier? Karsrud, Andersen og Jørn Hilme-stemnet inviterer i år til kulturhistorisk busstur til utvalde spelemannsheimar i Nord-Aurdal. Kor budde eigentleg Ulrik i Jensestogun? Kor kom Bendik i Nø’n frå, og korleis ser det ut i Viken hjå gamle Ragnhild?

Henning Andersen frå Aurdal i Valdres har gått i lære hjå ei mengd felespelarar i Valdres, mellom andre Trygve Bolstad, Harald Røine og Andris A. Dahle. I dag jobbar han mykje med klokkelåttane i Valdres, låttematerialet etter Ulrik i Jensestogun og runddanstradisjonane i Valdres. Kjellbjørn Karsrud er frå Leira i Valdres, busett i Lom. Han er ein god, gamaldags folkemusikknerd, med oversikt over det meste av låttar, spelemenn og kappleiksresultat. Til dagleg jobbar han som lektor i filologiske fag ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule.

Medverkande:
Henning Andersen
Kjellbjørn Karsrud

KJØP BILLETT »

Konsertar
Start: Fredag 15. juli kl. 10.00
Slutt: Fredag 15. juli kl. 15.00
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes
Pris: 250 kr