Eit fyrtårn i i norsk folkemusikk og folkedans


Jørn Hilme-stemnet er ein festival som inspirerer, og som viser veg.

Den kunstnarlege profilen står i sentrum for alt arbeid med festivalen. Jørn Hilme-stemnet skal våge å vera smal og særeigen, brei og inkluderande – i profil og arenaval.

Jørn Hilme-stemnet er ein smeltedigel for alle tradisjonsområde i landet, i møte mellom unge og eldre utøvarar, i solospel og samspel. Jørn Hilme-stemnet tek eit særleg ansvar for den akustiske, norske folkemusikk- og folkedanstradisjonen. I tillegg skal Jørn Hilme-stemnet gi plass til uttrykka til urfolk og nasjonale minoritetar i Noreg.

Velkommen til eit mangfaldig program!

 

Sundag 10. juli


10.00

Langeleiken – heile Noregs instrument
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

11.00
11.00

Andfares
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

16.00

Maten er servert!
Stad: St. Tomaskyrkja, Filefjell

18.00

Susanne Lundeng og Nils-Olav Johansen
Stad: St. Tomaskyrkja, Filefjell

19.30

Måndag 11. juli


17.00

Møte med mellomalderen
Stad: Hedalen stavkyrkje, Hedalen

19.00

Susanne Lundeng og Nils-Olav Johansen
Stad: Hedalen stavkyrkje, Hedalen

Tysdag 12. juli


16.00
20.30

Mari Boine med band
Stad: Jaslangen, Vestre Slidre

Onsdag 13. juli


19.00

Gjertruds Sigøynerorkester
Stad: Aurdal kyrkje, Aurdal

19.00

Sjokoladekappleik
Stad: Merket, Tisleidalen

Torsdag 14. juli


12.00

Samtale om dans og kjønnsroller
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

14.00

Stovekonsert 1: Kviven duo
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

18.00
20.00

Kviven duo
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

21.30

Kviss
Stad: Munkekroen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

22.30

Ævestaden
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

Fredag 15. juli


10.00

Folkemusikalsk busstur
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

13.00

Stovekonsert 2: Hitterdal
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

18.00

Karl Seglem band
Stad: Amfiet, Valdres Folkemuseum, Fagernes

18.00

Utdeling av Torleiv Bolstads Minnestipend
Stad: Amfiet, Valdres Folkemuseum, Fagernes

20.00

Hitterdal
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

21.00

Trytelæte
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

22.00

Synnøve Brøndbo Plassen
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

23.00

Tingingsverk: Dålågjel
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

Laurdag 16. juli


14.00

Ævestaden
Stad: Briskeby ungdomshus, Fagernes sentrum

14.00

Stovekonsert 3: Marit Karlberg og Berit Opheim
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

15.30

Talentkonsert: Trygve Liahagen og Amalie K. Tvilde
Stad: Briskeby ungdomshus, Fagernes sentrum

16.00

Driv III
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

20.00

Jubileumsmarkering: 150 år med Olav Moe
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

21.00

Andrea Søgnen og Ingrid Lingaas Fossum
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

22.00

Marit Karlberg og Berit Opheim
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

23.00

Mads Erik Odde
Stad: Høyne skule, Valdres Folkemuseum, Fagernes

23.45

Boklansering: I lys av
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Sundag 17. juli


12.00

Sivert Holmen
Stad: Festsalen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

13.00

Kven var Olav Moe?
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum, Fagernes