Å danse på Jørn Hilme-stemnet er som å danse i ein draum


Har du høyrt pulsen i dei gamle stovene når golvet gyngar i tredelt takt? Har du kjent varmen frå menneska som driv rundt i den same rytmen som deg sjølv?

By opp sjølv, eller ta handa som byr deg opp og bli med ut på golvet!

I det sosiale samværet i dansen møtest menneske på tvers av ulike føresetnader. I det kroppslege nærværet med dansepartnaren din lærer du deg å ta omsyn, og å vise omsorg for eit anna menneske. Dessutan er det godt å verke saman med andre menneske! Velkomen, gamle og nye dansarar.

Sjå liste med årets dansespel her!

 

Onsdag 13. juli


18.00

Bygdedans
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Torsdag 14. juli


19.00

Sommarkveld på Valdres Folkemuseum
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

Fredag 15. juli


19.00

Sommarkveld på Valdres Folkemuseum
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

20.00

Dans: Lendmenn
Stad: Festplassen, Valdres Folkemuseum, Fagernes

Laurdag 16. juli


19.00

Sommarkveld på Valdres Folkemuseum
Stad: Valdres Folkemuseum, Fagernes

20.00

Dans: Småviltlaget
Stad: Festplassen, Valdres Folkemuseum, Fagernes