DANS, DANS, DANS!


Har du høyrt pulsen i dei gamle stovene når golvet gyngar i tredelt takt? Har du kjent varmen frå menneska som driv rundt i den same rytmen som deg sjølv? Å danse på HILME er å danse i ein draum. By opp sjølv, eller ta handa som byr deg opp og bli med ut på golvet!

 

Torsdag 9. juli


20.30

Torsdagkveld på museet
Stad: Slidrehuset, Valdres folkemuseum

Fredag 10. juli


21.00

Toradarkule med bygdedans!
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum

22.00

Dansekonsert med Helga Myhr og Egil Syversbråten
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum

23.00

Runddans-kule på toradar
Stad: Festplassen, Valdres Folkemuseum

23.00

Dansekonsert med munnharpesjefar!
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuesum

Laurdag 11. juli


20.00

Runddans med Gjevre/Odde/Vårdal og Rolf Roys
Stad: Festplassen, Valdres Folkemuseum

21.00

Dansekonsert med Tron Steffen Westberg og John Ole Morken
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum

23.59

Dansekonsert med Ottar Kåsa og Jan Beitohaugen Granli
Stad: Slidrehuset, Valdres Folkemuseum