Strunkeveko, Mini- og Mikrostrunken blir arrangert av Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS), eit selskap med ideell formålsparagraf heileigd av Valdres folkemusikklag (VFL). 

Kursleiar Frank Rolland planlegg og gjennomfører kursa saman med styringsgruppa for Strunkearrangementa, og dagleg leiar i selskapet har overordna ansvar. Selskapet har kontor i kulturklynga på Valdres folkemuseum saman med Jørn Hilme-stemnet.

Valdres Folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes
Org.nr: 893 901 442

Frank Rolland, kursleiar for Strunkeveko 
leiar@strunkeveko.no | 61 36 46 71

Ellen Persvold, dagleg leiar i Valdres folkemusikkarrangement AS
post@hilme.no | 61 36 46 71

Henrik Grøndalen, styreleiar i Valdres folkemusikkarrangement AS
henrigro@online.no | 906 59 647

Styringsgruppa for Strunkeveko 2020
Brigitte Hegge Blomlie
Solveig Hårdnes
Jørgen Andrison Kvam
Thea Sandsengen
Erland Voldhaug Andersen
Marit Karlberg