Vil du jobbe med folkemusikk og folkedans? I Valdres folkemusikkarrangement er det to ledige stillingar. Er du den vi søkjer?

Foto: Anne-Marte Før

Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS) er eit ideelt aksjeselskap heileigd av Valdres folkemusikklag. VFAS er ein av dei største og mest aktive folkemusikkarrangørane i landet. Selskapet arrangerer festivalen Jørn Hilme-stemnet og sommarkurset Strunkeveko, i tillegg til andre kurs, konsertar, seminar og tiltak gjennom året. VFAS er nyskapande, har mange aktive og dedikerte medhjelparar, engasjerte publikummarar og deltakarar – og stor gjennomføringskraft. VFAS har to tilsette på heilårsbasis.

Valdres folkemusikkarrangement søkjer no:

 • Dagleg leiar og festivalsjef i 100 % stilling
 • Kurs- og arrangementsansvarleg i 60 % stilling

DAGLEG LEIAR OG FESTIVALSJEF

Dagleg leiar og festivalsjef har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av Jørn Hilme-stemnet, i tillegg til dagleg drift av selskapet og rapportering til styret i VFAS. Dagleg leiar og festivalsjef er ei stilling i 100 %.

KURS- OG ARRANGEMENTSANSVARLEG

Kurs- og arrangementsansvarleg har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring for sommarkurset Strunkeveko, for konsertscena Hilme året rundt og andre aktivitetar gjennom året. Kurs- og arrangementsansvarleg er ei stilling i 60 %.

ARBEIDSOPPGÅVER

Arbeidsoppgåvene er varierte og mangfaldige. I båe stillingane vil du arbeide med:

 • Gjennomføring av arrangement og prosjekt frå A til Å
 • Ansvar for kunstnarleg profil og booking
 • Budsjettering og økonomistyring
 • PR og marknadsføring
 • Søknadsskriving, rapportering og kulturpolitisk arbeid
 • Frivillig-organisering
 • Sponsorarbeid
 • Samarbeid med kulturlivet i Valdres og i resten av landet

KVALIFIKASJONAR OG EIGENSKAPAR

Vi søker etter strukturerte personar med gode samarbeidsevner og relevant arbeidserfaring og/eller utdanning innan kulturadministrasjon/økonomi. I tillegg ynskjer vi at du har:

 • God formuleringsevne skriftleg og munnleg
 • Leiarerfaring og organisatorisk innsikt
 • Evne til prosjektleiing frå idé til realisering
 • Økonomisk forståing og erfaring med økonomisk styring, budsjettering og rekneskap
 • God samarbeidsevne og er diplomatisk og løysingsorientert
 • God kjennskap til folkemusikkfeltet og regionen Valdres
 • Kunnskap om og vyar for arbeid med folkemusikksjangeren

SOM TYPE ER DU

 • Målretta og kan arbeide opp mot ein strategi
 • Kreativ, initiativrik, sjølvstendig, strukturert og positiv, og evner å skape gode relasjonar i arbeidet med frivillige
 • Interessert i utviklingsarbeid og publikumsbygging

VI TILBYR

 • Dagleg leiar og festivalsjef: 100 % stilling med ujamn fordelt arbeidsmengde gjennom året. Størrelsen på stillinga er fleksibel
 • Kurs- og arrangementsansvarleg: 60 % stilling med ujamn fordelt arbeidsmengde gjennom året. Størrelsen på stillinga er fleksibel
 • Løn etter avtale
 • Eit triveleg og kreativt arbeidsmiljø i kulturklynga på Valdres Folkemuseum og eit engasjert folkemusikkmiljø

Send søknad med CV til: post@hilme.no innan fredag 3. november 2023. Spørsmål kan rettast til styreleiar Kyrre Strand (932 13 142), dagleg leiar Knut Aastad Bråten (907 68 797) eller kurs- og arrangementsansvarleg Frank Henrik Rolland (906 32 556). Det er mogleg å søke på båe stillingane.

 • Arbeidsgjevar: Valdres folkemusikkarrangement AS
 • Tittel stilling 1: Dagleg leiar og festivalsjef
 • Tittel stilling 2: Kurs- og arrangementsansvarleg
 • Varigheit stilling 1: Fast, 100 % stilling
 • Varigheit stilling 2: Fast, 60 % stilling
 • Arbeidsstad: Fagernes
 • Frist: 3. november 2023
 • Tiltreding: 1. februar 2024, eller etter avtale

Publisert 11.10.23