Valdres folkemusikkarrangement søkjer ny dagleg leiar/festivalsjef


Valdres folkemusikkarrangement søkjer ny dagleg leiar/festivalsjef i 100 % stilling til arbeid innan folkemusikkfeltet i eitt av kjerneområda for folkemusikk- og dans i landet.

Stillinga har ansvaret for planlegging, organisering og gjennomføring av Jørn Hilme-stemnet, overordna ansvar for Strunkeveko og for andre aktivitetar gjennom heile året.

Valdres folkemusikkarrangement AS (VFAS) er eit ideelt aksjeselskap heileigd av Valdres folkemusikklag. Selskapet arrangerer folkemusikkfestivalen Jørn Hilme-stemnet og sommarkurset Strunkeveko, som går føre seg i veke 28 kvart år i tillegg til kurs og konsertar gjennom året. VFAS har to tilsette på heilårsbasis, men i festival- og kursperioden blir staben utvida med prosjektmedarbeidarar og frivillige.

 

Arbeidsoppgåver

 • Kunstnarleg ansvar og booking
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Pr og marknadsføring
 • Søknadsskriving, rapportering og kulturpolitisk arbeid
 • Frivillig-organisering
 • Sponsorarbeid
 • Dagleg drift av selskapet og rapportering til styret i VFAS

 

Aktuelle kvalifikasjonar og eigenskapar

Vi treng ein strukturert person med gode samarbeidsevner og relevant arbeidserfaring og/eller utdanning innan kulturadministrasjon/økonomi. I tillegg ynskjer vi at du har:    

 • god formuleringsevne skriftleg og munnleg.
 • Leiarerfaring og organisatorisk innsikt.
 • evne til prosjektleiing frå idé til realisering.
 • økonomisk forståing og erfaring med økonomisk styring, budsjettering og rekneskap.
 • god samarbeidsevne og er diplomatisk og løysingsorientert.
 • god kjennskap til folkemusikkfeltet og regionen Valdres. 
 • kunnskap om og vyer for arbeid med folkemusikksjangeren og festivalen.

 

Som type er du:

 • målretta og kan arbeide opp mot ein strategi.
 • Kreativ, initiativrik, sjølvstendig, strukturert og positiv, og evner å skape gode relasjonar i arbeidet med frivillige.
 • interessert i utviklingsarbeid og publikumsbygging.

 

Vi tilbyr

 • 100% stilling med ujamt fordelt arbeidsmengde gjennom året.
 • Ein utfordrande og allsidig jobb.
 • Løn etter avtale.
 • Eit triveleg og kreativt arbeidsmiljø i kulturklynga på Valdres Folkemuseum og eit engasjert folkemusikkmiljø.

 

Send søknad med CV til: kmrstrand@gmail.com innan 12.10.2020

Spørsmål kan rettast til styreleiar Kyrre Strand (932 13 142) eller dagleg leiar Ellen Persvold (990 31 511).  

 

Arbeidsgjevar: Valdres folkemusikkarrangement AS

Stillingstittel: Dagleg leiar/festivalsjef

Stad: Fagernes
Frist:  12.10.2020
Varighet: Fast, 100 % stilling
Tiltreding: 1. desember 2020 eller etter avtale.