Prosjektleiar på plass


Sigrid Stubsveen frå Engerdal er tilsett i prosjektstillinga for Folkedans Innlandet.

Foto: Cathrine Dokken

– Eg er glad for å få moglegheit til å leie dette heilt nye, unike og spennande prosjektet som Folkedans Innlandet er. Eg gler meg verkeleg til å ta fatt på arbeidet og å vere med på og forme prosjektet det neste året.

Stubsveen arbeidar for tida som frilans musikar, med base i Engerdal, i tillegg til noko undervising i kulturskulen der.

Folkedans Innlandet er eit fylkeskommunalt prosjekt i eitt år, med mål om å styrke folkedansen i Innlandet. Arbeidet blir leia frå Valdres folkemusikkarrangement på Fagernes. Folkedans Innlandet skal mellom anna tilby seminar og opplæring og jobbe med utøvarar for å utvikle fleire produksjonar.

Knut Aastad Bråten i Valdres folkemusikkarrangement ser fram til samarbeidet med Sigrid Stubsveen.

– Sigrid er ein dyktig folkemusikar og folkedansar, og ho har mykje erfaring frå organisasjonslivet. Dessutan har ho eit stort nettverk i folkemusikkmiljøet i heile landet, seier han.

Innlandet er eit mangfaldig fylke når det kjem til folkemusikk og folkedans. Her finst gode og sterke miljø i fleire dalføre, men òg kvite flekkar på dansekartet.

– Det er mange gode og viktige aktørar som arbeider for folkedansen i dette fylket, mellom anna lokallag, arrangørar og utøvarar – både eldsjeler som driv den uunnverlege frivillige innsatsen, og profesjonelle som har gjort dansen til ein leveveg. Utveksling av erfaring og kunnskap mellom desse, samarbeid om gode tiltak, og å tidleg sette i gang med faktiske prosjekt og produksjonar er viktige mål for meg i året som kjem, seier Sigrid.

– Folkedans Innlandet er eit interessant initiativ som eg er overtydd om vil skape gode ringverknadar for folkedansen.

Sigrid Stubsveen har utdanning i utøvande folkemusikk frå Noregs musikkhøgskule. Ho er både utøvande musikar, lærar i kulturskulen og kurshaldar. Denne våren er ho aktuell med ei ny førestilling på Riksscenen, i samarbeid med Inga Myhr. Ho har òg god og stor erfaring frå organisasjonslivet. Ho har tidlegare leia rekrutteringsprosjektet SPREK! i regi av Hedmark folkemusikklag. Sidan 2016 har ho leia og drive fram folkemusikkfestivalen Heme dine i Engerdal. Festivalen har utvikla seg til å bli ein profesjonell festival som trekk til seg publikum frå heile landet, og med gode og anerkjende musikarar på plakaten. Parallelt med festivalen arrangerer ho ein sommarleir for barn og unge. Festivalen er i dag heilårsarrangør med eigen konsertserie, og for alt dette fekk Sigrid og resten av dugnadsgjengen i 2021 prisen som Årets folkemusikkarrangør.

Sigrid Stubsveen tek til i Folkedans Innlandet 13. juni.