Tilbake til kvardagen


Jørn Hilme-stemnet fylgjer dei signala som kjem frå styresmaktene og frå lokale helsestyresmakter.

Foto: Ingvil Skeie Ljones

Nye, oppdaterte reglar blir lagt ut på heimesida etter kvart. Følg elles med på Folkehelseinstituttet sine heimesider for meir informasjon.

Hovudreglar:

  • Du skal halde deg heime dersom du er småsjuk og/eller viser symptom på covid-19 eller annan luftvegsinfeksjon.
  • Hugs god handhygiene. Vask hendene og bruk antibac ofte!

Velkommen!