Hovudside Strunkeveko Timeplan
Facebook Instagram

Timeplan

Strunkeveko 2019

Strunkeveko startar som vanleg opp rundt 17.00 sundag 7. juli. Timeplanen for årets kurs blir sendt ut på e-post rundt 15. juni, men de kan gå ut i frå at han kjem til å ligne på planen frå året før:

Her ser du timeplanen for 2018:

Sundag

17.00 – 18.30 Registrering, tildeling av rom

18.00 – 19.15 Grilling

19.30 Lærarkonsert «Stjernekamp»  matsalen

20.30 Dansestuk med kveldsmat! matsalen

22.30 God natt / Krullarkro

23.30 Stille i alle hus

01.00 Krullarkro slutt

 

Måndag

08.00 – 08.45 Bisk

09.00 – 09.30 Fellessamling i salongen

09.30 – 11.45 Gruppeundervisning

12.00 – 12.45 Dugurd

12.45 – 13.45 Gruppeundervisning

13.45 – 15.45 Aktivitetsbonansa / Individuell undervisning

16.00 – 17.00 Nons 

17.00 – 19.00 Aktivitetsbonansa / Individuell undervisning

19.00 – 19.30 FRI!

19.30 – 20.00  Kveldsmat

20.00 – 20.15 Ferespel! Vikingleiren

20.15  Dansestuk i Vikingleiren! Kviss!

22.30 God natt / Krullarkro

23.30 Stille i alle hus

01.00 Krullarkro slutt

 

Tysdag 

08.00 – 08.45 Bisk

09.00 – 09.30 Fellessamling i salongen

09.30 – 11.45 Gruppeundervisning

12.00 – 12.45 Dugurd

12.45 – 13.45 Gruppeundervisning

13.45 – 15.45 Individuell undervisning

16.00 – 17.00 Nons

17.00 – 17.30 Førebuing til fotballkamp

17.30 – 19.00 Fotballkamp

19.00 – 19.45 FRI!

19.45 – 20.15 Kveldsmat

20.15 Dansestuk! Salongen

22.30 God natt/Krullarkro

23.30 Stille i alle hus

01.00 Krullarkro slutt

 

Onsdag 

08.00 – 08.45 Bisk

09.00 – 09.30 Fellessamling i salongen

09.30 – 11.45 Gruppeundervisning / Minikurs

12.00 – 12.45 Dugurd

12.45 – 13.45 Individuell undervisning / Minikurs

13.45 – 15.45 Gruppeundervisning / Minikurs

16.00 – 17.00 Nons

17.00-18.00 Individuell undervisning / Minikurs

18.00 -19.00 Førebuing til Sjokoladekappleik

19.00 Sjokoladekappleik matsalen

20.30 Dansestuk med kveldsmat matsal og salong 

22.30 God natt / Krullarkro

23.30 Stille i alle hus

01.00 Krullarkro slutt

 

Torsdag 

08.00 – 08.45 Bisk

09.00 – 09.30 Fellessamling i salongen

09.30 – 11.45 Gruppeundervisning

12.00 – 12.45 Dugurd

13.00 – 14.00 Øving i grupper til avslutningsforestillinga

14.15 – 16.00 Lauging, padling, grilling, Go`kar-tevling Paradisbukta

17.00 – Naturstig til kyrka

18.30 – 19.30 Konsertproduksjons-førestilling i kyrka

21.00 Avslutningsfest med hovudstiftkonkurranse, premieutdeling og kveldsmat matsalen

23.30 God natt / Krullarkro

24.00 Stille i alle hus

01.30 Krullarkro slutt

 

Fredag 

08.00 – 08.45 Bisk

08.45 – 09.30 Pakke saker og merke kolli

09.30 – Avreise til Kulturhuset Fagernes

10.30 Øving til avslutningsførestilling Kulturhuset

12.00 Dugurd Kulturhuset

12.30 Øving til avslutningsførestilling Kulturhuset

14.00 Avslutningsførestilling «Dei nye heltane» Kulturhuset

Strunkeveko slutt, velkommen til Hilme!

16.00 Kappleik jr. Museet

19.00 Ung på Hilme! Konsertproduksjonskurset si førestilling på Hilme Museet, Festsalen