Hovudside Program Strunkeveko Konsertproduksjon
Facebook Instagram

Nytt kurs: Konsertproduksjon

søndag 08. juli, Merket i Tisleidalen
17.00 - 16.00 Kurs

NYTT KURS: 

Kurs i konsertproduksjon står på kursplanen for fyrste gong! Dette er eit kurs for dei eldste i målgruppa til Strunkeveko, med nedre aldersgrense på 16 år. Kursdeltakarane skal jobbe med å lage to konsertar, ein som skal synast fram i Tisleidalen torsdag kveld, og ein på Hilme på fredag kveld. Deltakarene vil få innsikt i korleis det er å tenkje heilheit på ein konsert, både med repertoar, innhald, bruk av rommet, og meir organisatorisk sider ved det å skulle lage konsert. Kurset er for både dansarar og spelemenn/songarar. I tillegg vil ein jobbe med å sette lys og lyd til konserten. Deltakarane vil få verdifull kunnskap som kan kome til nytte enten ein ser for seg å leve som profesjonell folkemusikar/folkedansar, eller rett og slett ynskjer å bli tryggare på konsertar. 

 

Lærarar: Silje Onstad Hålien og Andreas Skeie Ljones 

 

NB: Kurset går frå sundag til fredag kveld, med overnatting på Fagernes fredag 13.- laurdag 14. Juli. 

Les meir om instruktørane under fana lærarar

Detaljer for kjøp
Du vil få tilsendt timeplan og anna informasjon om Strunkeveko på e-post før 15. Juni. Det er derfor svært viktig at du oppgir rett e-postadresse.
Kva slags oppgåver kan du tenke deg å ta?
Kjøp