Hovudside Program Strunkeveko Fordjuping i song
Facebook Instagram

Fordjuping i song

søndag 08. juli, Merket i Tisleidalen
17.00 - 16.00 Kurs

Folkesong er eit vidt begrep, og på songkurset får du med deg reportar frå ulike tider og stiler frå folkesongen si historie. Undervisninga blir tilpassa alder og nivå, så langt det lar seg gjere og du vil få undervisning både individuelt og i gruppe. På fordjuping i song går ein endå meir inn på særtrekk i kveding, ornamentering, klang etc. Fordjupingskurs er for dei over 14 år.

 

Instruktør: Gunnlaug Lien Myhr 

 

Les meir om lærararne under fana lærarar

Detaljer for kjøp
Du vil få tilsendt timeplan og anna informasjon om Strunkeveko på e-post før 15. Juni. Det er derfor svært viktig at du oppgir rett e-postadresse.
Kva slags oppgåver kan du tenke deg å ta?
Kjøp