Hovudside Program Strunkeveko Fordjuping i fele
Facebook Instagram

Drivande spel: Fordjuping i fele

søndag 08. juli, Merket i Valdres
17.00 - 16.00 Kurs

Er du klar for å ta felespelet ditt opp til eit nytt nivå? Då er fordjupingskursa på Strunkeveko rette staden å gjera det. Aldersgrensa er fjorten år og du lyt ha lang erfaring frå spel på fele for å vera med. Med årets instruktør er det arrangering, teknikk og kunnskap om låttane som står i fokus.


Instruktør: John Ole Morken

Les om instruktørane under fana lærarar.

Detaljer for kjøp
Du vil få tilsendt timeplan og anna informasjon om Strunkeveko på e-post før 15. Juni. Det er derfor svært viktig at du oppgir rett e-postadresse.
Kva slags oppgåver kan du tenke deg å ta?
Kjøp