Hovudside Program Konsertar Klubbkonsert: Røine/Hulbækmo/Kjorstad
Facebook Instagram

Reolô: Klubbkonsert med Røine/Hulbækmo/Kjorstad

lørdag 05. august, Valdres Folkemuseum
23.59 Konsert

Reolô - eit bestillingsverk for Hilme

På bestilling for Hilme har Anders Erik Røine, Hans Hulbækmo, Rasmus Kjorstad og Hans P. Kjorstad laga ein konsert med ny og eksperimentell folkemusikk inspirert av tradisjonen. Dei nyttar tradisjon som inspirasjon for nykomponerte slåttar i gamal stil, gamle tekstar som vert tonesett på ny, samt gamle historier og intervju som inspirasjon til nye tekstar. I tillegg nyttar dei improvisasjon som verktøy til å binde saman musikken og lage lengre kurver. Tematikken spinn rundt historie og samtid, sannheit og overdriving, natur og overtru. Folkekulturen er full av historier om spelemenn og dansarar som hadde kontakt med dei underjordiske, dei selde sjela si for å bli gode til å spele, eller dei vart besett av musikken og kunne ikkje slutte å spele eller danse. I moderne kontekst vert denne trua på overnaturlege krefter surrealistisk. Transe er velkjend i all verdas musikk, frå den aller tidlegaste musikken og fram til i dag.

Bestillingsverket er støtta av Kulturrådet.

Det er tid for transe med Reolô! Sjå fram til suggerande rytmar og repeterande figurar i eit mangefasettert lydlandskap og bli med inn i eit univers av musikk, lyder, historier og humor.
  
NB! Det krevst ikkje eigen billett for å høyre denne konserten, men du lyt løyse ut billett til laurdagskvelden på museet. Hugs å møt opp tidleg om du skal vere sikra plass på konsertane inne på området. Billett her: www.hilme.ticketco.no/laurdagskveld_paa_museet_dans_og_konsertar