Hovudside Program Konsertar Direktørens stølsvandring med lokk og bukkehorn.
Facebook Instagram

Direktørens stølsvandring med lokk og bukkehorn.

lørdag 13. juli, Valdres Folkemuseum, Fagernes
17.00 Konsert

Karin Kolterud, Bendik S. Qvam og Ole Aastad Bråten.

Oppmøte i museumsresepsjonen. Hugs gode sko! / Stølen, Valdres Folkemuseum

Laling og sjelero

Laling er ein lokketeknikk brukt frå gamalt, ofte på stølane sumarstid når budeiene lokka dyra heim frå beite. Laling kunne også brukast som kommunikasjon mellom folk over større avstandar.

Karin Lindström Kolterud er tradisjonsberar etter bestemor si, Anne Rundberg, som kom frå Etnedal. Karin er fødd og bur i Sverige der ho arbeider som lærar i folkesong og laling, eller kulning, på svensk.

Karin har utvikla si eige metode der ho koplar lalinga saman med sjelero, eller mindfullness.

Bendik Smedåsgjelten Qvam er frå Tynset.  Han trakterer gitar, bukkehorn og song. Som musikkstudent fordjupar han seg i musikk frå nord-Østerdalen, særleg vokalstoff, som han også spelar på bukkehorn.

Bli med til støls for sjelero og nydelig utsikt!

NB! Det krevst ikkje eigen billett for å høyre denne konserten, men du lyt løyse ut billett til laurdagskvelden på museet. Hugs å møt opp tidleg om du skal vere sikra plass på konsertane inne på området.