Hovudside Info Reise
Facebook Instagram

Reise

Sidan 1960 har Jørn Hilme–stemnet vore arrangert på Fagernes i Valdres. Bygdebyen Fagernes ligg langs E–16, stamvegen mellom Oslo og Bergen, og reisetida frå store deler av Sør–Noreg er kort.


Buss
Frå Oslo
Frå Lærdal/Årdal
Frå Gjøvik/Lillehammer
Frå Bergen
Frå Gol


JVB er det lokale busselskapet i Valdres. Meir info om alle rutene finn du på deira sider. Bussforbindelsen til Gjøvik, Lillehammer og Gol, gjer også tog/buss til ein mogleg reisemåte. 


Bil
Finn ut kor lang tid du brukar til Fagernes (Google maps)


Nokre avstandar:

* Oslo 182 km
* Lillehammer 114 km
* Gol 51 km
* Bergen 334 km
* Trondheim 379 km
* Lærdal 140 km
* Årdal 125 km
* Vågå 130 km 

Det er parkeringsplassar ved festivalcampingen, rundt om i Fagernes sentrum og ved Valdres Folkemuseum.