Hovudside Info Kontakt
Facebook Instagram

Kontakt

Festivalkontor
Velkomstbygget på Valdres Folkemuseum
post@hilme.no | 61 36 46 71 
 

Strunkeveko
Tyinvegen 27
2900 FAGERNES
www.strunkeveko.no

Sivert Holmen - kursleiar
leiar@strunkeveko.no | 61 36 46 71

 

Jørn Hilme–stemnet
Tyinvegen 27
2900 FAGERNES
www.hilme.no

Ellen Persvold, dagleg leiar
post@hilme.no | 61 36 46 71

 

Hovudnemnda for Jørn Hilme-stemnet

Leiar for hovudnemnda
Jonny Rye
jonny.rye@nord-aurdal.kommune.no | 95937197

Økonominemnd
Kyrre Strand
kyrre.strand@sparebank1.no | 932 13 142

Tevlingsnemnd
Tone Eidsvold
eidsvold@online.no  | 995 31 605

PR og kommunikasjon 
Ellen Persvold

post@hilme.no

 

Tryggleik- og vaktnemnd

Guri Svennæs

gurisvennes@gmail.com| 928 91 226

Stemnekontor
Aud Søyland
aud.soyland@bbnett.no | 990 37 584

Programnemnd
Frank Henrik Rolland
felefrank@gmail.com | 906 32 556

Servering

Inger Sølvi Lunde
islunde@online.no | 952 10 780

Teknisk
Henrik Grøndalen
henrigro@online.no | 906 59 647

Kurs
Tone Nikoline Ranheim
tone@nhage.com | 909 74 186


*

 

Valdres Folkemusikkarrangement AS
Tyinvegen 27
2900 Fagernes

www.hilme.no
Org.nr: 893 901 442

Ellen Persvold, dagleg leiar
post@hilme.no | 61 36 46 71

Henrik Grøndalen, styreleiar
henrigro@online.no | 906 59 647

 

Valdres Folkemusikklag
Tyinvegen 27
2900 Fagernes

www.valdresfolkemusikklag.no
Org.nr: 971 537 876 

Bente Hemsing, styreleiar
bhemsing@online.no

 

Jørn Hilme–stemnet på Fagernes i Valdres er landets eldste folkemusikkfestival og har vore arrangert på Valdres Folkemuseum sidan 1960. Strunkeveko er det største folkemusikkurset for born og ungdom i Noreg, og har vore arrangert i Valdres sidan 1998. Sidan 2009 har Valdres Folkemusikkarrangement AS stått for drifta av festivalen. Dette er eit ideelt AS eigd av Valdres Folkemusikklag som er regionlaget for alle spel– og dansarlag i dalen.